Junta Directiva i Tècnica 

Junta i Tècnica

El sistema organitzatiu de la colla té dues juntes: una junta tècnica que s’encarrega de portar a plaça els castells i una junta directiva qui porta els assumptes administratius i organitzatius de la colla. La junta tècnica està dirigida pel cap de colla qui al seu voltant disposa un equip en tres categories: un equip de canalla, un equip de pinyes i un equip de tronc. Aquest col.lectiu és qui planifica l’assaig, ensenya la canalla, dirigueix les pinyes, per tal de poder portar amb tota seguretat els castells a plaça. En quan a les tasques de la junta directiva està el garantir el funcionament intern de l’entitat. Està formada per un president, vice-president, tresorer, secretari i vocals. Sempre s’haurà d’agrair a tots als qui han dedicat part del seu temps, des de qualsevol dels dos òrgans directrius, l’esforç perque la colla Castellers de Cornellà sigui a dia d’avui una colla respectada dins el món casteller actual. A continuació s’especifica els càrrecs actuals de cada junta.

Components Junta i Tècnica

JUNTA DIRECTIVA TEMPORADA 2011:
President: Esteve Aguado
Tresorer: Angel Torralvo
Secretaria: Laura Arnedo
Relacions Externes: Lluís Vives
Vocals: Dani Ferrando, Fernando Fernández, Paco Luna i Manel Rizo
Cap de Colla: David Calabuig
Càp de Pinyes: Jordi Perpinyà
Equip de Pinyes: Victor Àlvarez i Eva Serrano
Cap de Canalla: Alba Garcia

Equip de Canalla: Eli Perpinyà i Judit Martí
Actuacions: Ignasi Gibert
Equip del cap de Colla: Toni Piqué i Marc Xancó

Tornar Dalt